{"id":"1892","titol":"Nivell de seguretat al barri","descripcio":"Valoració en uns escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) del nivell de seguretat al barri","unitats":"Valoració mitjana","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"","ultima_actualitzacio":"2020-05-15","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1892","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["122","1","2004","6.0"],["122","1","2005","6.0"],["122","1","2006","5.9"],["122","1","2007","6.1"],["122","1","2008","6.1"],["122","1","2009","6.2"],["122","1","2010","6.1"],["122","1","2011","6.1"],["122","1","2012","6.3"],["122","1","2013","6.2"],["122","1","2014","6.4"],["122","1","2015","6.4"],["122","1","2016","6.2"],["122","1","2017","6.5"],["122","1","2018","6.6"],["122","1","2019","6.2"]]}