{"id":"1895","titol":"Nivell de seguretat al barri segons ciutat","descripcio":"Valoració de la seguretat del barri de residència en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons ciutats grans de l'AMB.","unitats":"Valoració mitjana","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"","ultima_actualitzacio":"2020-05-15","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1895","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"105":{"8015":"Badalona","8019":"Barcelona","8073":"Cornellà de Llobregat","8101":"Hospitalet de Llobregat, l'","8200":"Sant Boi de Llobregat","8205":"Sant Cugat del Vallès","8245":"Santa Coloma de Gramenet"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["105","8015","2004","6.1"],["105","8015","2005","6.1"],["105","8015","2006","5.9"],["105","8015","2007","5.9"],["105","8015","2008","5.9"],["105","8015","2009","5.9"],["105","8015","2010","5.8"],["105","8015","2011","5.8"],["105","8015","2012","6.1"],["105","8015","2013","6.1"],["105","8015","2014","6.3"],["105","8015","2015","5.9"],["105","8015","2016","5.8"],["105","8015","2017","6.1"],["105","8015","2018","6.0"],["105","8015","2019","5.7"],["105","8019","2004","5.9"],["105","8019","2005","6.0"],["105","8019","2006","5.9"],["105","8019","2007","6.1"],["105","8019","2008","6.1"],["105","8019","2009","6.2"],["105","8019","2010","6.1"],["105","8019","2011","6.2"],["105","8019","2012","6.3"],["105","8019","2013","6.2"],["105","8019","2014","6.4"],["105","8019","2015","6.4"],["105","8019","2016","6.3"],["105","8019","2017","6.5"],["105","8019","2018","6.4"],["105","8019","2019","5.9"],["105","8073","2004","6.2"],["105","8073","2005","6.5"],["105","8073","2006","6.0"],["105","8073","2007","6.6"],["105","8073","2008","6.6"],["105","8073","2009","6.6"],["105","8073","2010","6.6"],["105","8073","2011","6.4"],["105","8073","2012","6.7"],["105","8073","2013","6.5"],["105","8073","2014","6.7"],["105","8073","2015","6.6"],["105","8073","2016","6.7"],["105","8073","2017","6.9"],["105","8073","2018","7.0"],["105","8073","2019","6.9"],["105","8101","2004","5.9"],["105","8101","2005","5.8"],["105","8101","2006","5.6"],["105","8101","2007","6.0"],["105","8101","2008","5.8"],["105","8101","2009","5.9"],["105","8101","2010","5.9"],["105","8101","2011","5.6"],["105","8101","2012","5.8"],["105","8101","2013","5.6"],["105","8101","2014","6.0"],["105","8101","2015","5.9"],["105","8101","2016","5.6"],["105","8101","2017","5.8"],["105","8101","2018","6.2"],["105","8101","2019","6.2"],["105","8200","2004","6.2"],["105","8200","2005","6.5"],["105","8200","2006","6.2"],["105","8200","2007","6.3"],["105","8200","2008","6.5"],["105","8200","2009","6.5"],["105","8200","2010","6.6"],["105","8200","2011","6.6"],["105","8200","2012","6.5"],["105","8200","2013","6.6"],["105","8200","2014","6.8"],["105","8200","2015","6.2"],["105","8200","2016","6.5"],["105","8200","2017","6.6"],["105","8200","2018","7.0"],["105","8200","2019","7.0"],["105","8205","2004","0.0"],["105","8205","2005","0.0"],["105","8205","2006","0.0"],["105","8205","2007","0.0"],["105","8205","2008","0.0"],["105","8205","2009","0.0"],["105","8205","2010","0.0"],["105","8205","2011","0.0"],["105","8205","2012","0.0"],["105","8205","2013","0.0"],["105","8205","2014","0.0"],["105","8205","2015","6.8"],["105","8205","2016","7.0"],["105","8205","2017","6.8"],["105","8205","2018","7.1"],["105","8205","2019","6.5"],["105","8245","2004","6.1"],["105","8245","2005","5.9"],["105","8245","2006","6.0"],["105","8245","2007","6.1"],["105","8245","2008","6.2"],["105","8245","2009","6.0"],["105","8245","2010","6.2"],["105","8245","2011","6.0"],["105","8245","2012","6.1"],["105","8245","2013","5.9"],["105","8245","2014","6.3"],["105","8245","2015","6.1"],["105","8245","2016","6.0"],["105","8245","2017","6.3"],["105","8245","2018","6.8"],["105","8245","2019","6.1"]]}