{"id":"1896","titol":"Percepció d'inseguretat al barri segons territori","descripcio":"Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons àmbit territorial.","unitats":"Percentatge de població de 16 anys i més","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1896","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"113":{"1":"Barcelona","2":"Besòs","3":"Delta","4":"Llobregat continu","5":"Ordal Llobregat","6":"Vallès-Collserola"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["113","1","2004","19.7"],["113","1","2005","19.2"],["113","1","2006","19.2"],["113","1","2007","18.5"],["113","1","2008","16.6"],["113","1","2009","15.8"],["113","1","2010","17.6"],["113","1","2011","16.3"],["113","1","2012","14.8"],["113","1","2013","15.3"],["113","1","2014","14.2"],["113","1","2015","17.5"],["113","1","2016","19.7"],["113","1","2017","16.6"],["113","1","2018","17.1"],["113","1","2019","25.3"],["113","2","2004","19.2"],["113","2","2005","19.6"],["113","2","2006","19.3"],["113","2","2007","20.4"],["113","2","2008","17.8"],["113","2","2009","20.9"],["113","2","2010","20.3"],["113","2","2011","21.7"],["113","2","2012","18.5"],["113","2","2013","19.1"],["113","2","2014","15.6"],["113","2","2015","21.5"],["113","2","2016","26.3"],["113","2","2017","21.2"],["113","2","2018","17.0"],["113","2","2019","25.8"],["113","3","2004","17.6"],["113","3","2005","12.8"],["113","3","2006","18.9"],["113","3","2007","13.7"],["113","3","2008","9.9"],["113","3","2009","9.1"],["113","3","2010","9.9"],["113","3","2011","8.1"],["113","3","2012","8.5"],["113","3","2013","11.8"],["113","3","2014","9.9"],["113","3","2015","15.1"],["113","3","2016","17.9"],["113","3","2017","10.8"],["113","3","2018","8.3"],["113","3","2019","10.6"],["113","4","2004","20.6"],["113","4","2005","18.9"],["113","4","2006","22.0"],["113","4","2007","16.4"],["113","4","2008","18.5"],["113","4","2009","17.7"],["113","4","2010","17.4"],["113","4","2011","20.3"],["113","4","2012","18.7"],["113","4","2013","21.1"],["113","4","2014","17.3"],["113","4","2015","18.3"],["113","4","2016","20.3"],["113","4","2017","17.7"],["113","4","2018","13.4"],["113","4","2019","12.8"],["113","5","2004","0.0"],["113","5","2005","0.0"],["113","5","2006","0.0"],["113","5","2007","0.0"],["113","5","2008","0.0"],["113","5","2009","0.0"],["113","5","2010","0.0"],["113","5","2011","0.0"],["113","5","2012","0.0"],["113","5","2013","0.0"],["113","5","2014","0.0"],["113","5","2015","17.1"],["113","5","2016","16.4"],["113","5","2017","11.7"],["113","5","2018","9.0"],["113","5","2019","13.9"],["113","6","2004","0.0"],["113","6","2005","0.0"],["113","6","2006","0.0"],["113","6","2007","0.0"],["113","6","2008","0.0"],["113","6","2009","0.0"],["113","6","2010","0.0"],["113","6","2011","0.0"],["113","6","2012","0.0"],["113","6","2013","0.0"],["113","6","2014","0.0"],["113","6","2015","18.2"],["113","6","2016","16.6"],["113","6","2017","11.5"],["113","6","2018","9.4"],["113","6","2019","13.5"]]}