{"id":"1897","titol":"Percepció d'inseguretat al barri segons ciutat","descripcio":"Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons ciutat gran de l'AMB","unitats":"Percentatge de població de 16 anys i més","font":"Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB","nota":"Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet","ultima_actualitzacio":"2019-12-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1897","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"105":{"8015":"Badalona","8019":"Barcelona","8073":"Cornellà de Llobregat","8101":"Hospitalet de Llobregat, l'","8200":"Sant Boi de Llobregat","8205":"Sant Cugat del Vallès","8245":"Santa Coloma de Gramenet"}},"Anys":{"2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["105","8015","2004","19.8"],["105","8015","2005","18.3"],["105","8015","2006","18.9"],["105","8015","2007","21.3"],["105","8015","2008","18.7"],["105","8015","2009","22.6"],["105","8015","2010","23.6"],["105","8015","2011","23.6"],["105","8015","2012","19.8"],["105","8015","2013","18.9"],["105","8015","2014","15.7"],["105","8015","2015","24.8"],["105","8015","2016","28.2"],["105","8015","2017","24.1"],["105","8015","2018","22.1"],["105","8015","2019","27.5"],["105","8019","2004","19.7"],["105","8019","2005","19.2"],["105","8019","2006","19.2"],["105","8019","2007","18.5"],["105","8019","2008","16.6"],["105","8019","2009","15.8"],["105","8019","2010","17.6"],["105","8019","2011","16.3"],["105","8019","2012","14.8"],["105","8019","2013","15.3"],["105","8019","2014","14.1"],["105","8019","2015","17.5"],["105","8019","2016","19.7"],["105","8019","2017","16.6"],["105","8019","2018","17.1"],["105","8019","2019","25.3"],["105","8073","2004","17.9"],["105","8073","2005","10.6"],["105","8073","2006","16.4"],["105","8073","2007","12.2"],["105","8073","2008","8.9"],["105","8073","2009","11.1"],["105","8073","2010","10.2"],["105","8073","2011","12.9"],["105","8073","2012","10.0"],["105","8073","2013","10.6"],["105","8073","2014","11.3"],["105","8073","2015","14.4"],["105","8073","2016","13.4"],["105","8073","2017","9.0"],["105","8073","2018","11.3"],["105","8073","2019","10.0"],["105","8101","2004","21.5"],["105","8101","2005","21.6"],["105","8101","2006","23.8"],["105","8101","2007","17.8"],["105","8101","2008","21.5"],["105","8101","2009","19.9"],["105","8101","2010","19.7"],["105","8101","2011","23.0"],["105","8101","2012","21.8"],["105","8101","2013","24.6"],["105","8101","2014","19.3"],["105","8101","2015","23.5"],["105","8101","2016","27.3"],["105","8101","2017","26.2"],["105","8101","2018","18.7"],["105","8101","2019","17.5"],["105","8200","2004","16.9"],["105","8200","2005","11.1"],["105","8200","2006","17.2"],["105","8200","2007","14.0"],["105","8200","2008","8.2"],["105","8200","2009","10.5"],["105","8200","2010","10.2"],["105","8200","2011","6.5"],["105","8200","2012","10.5"],["105","8200","2013","14.2"],["105","8200","2014","10.9"],["105","8200","2015","17.4"],["105","8200","2016","17.7"],["105","8200","2017","9.7"],["105","8200","2018","10.7"],["105","8200","2019","9.5"],["105","8205","2004","0.0"],["105","8205","2005","0.0"],["105","8205","2006","0.0"],["105","8205","2007","0.0"],["105","8205","2008","0.0"],["105","8205","2009","0.0"],["105","8205","2010","0.0"],["105","8205","2011","0.0"],["105","8205","2012","0.0"],["105","8205","2013","0.0"],["105","8205","2014","0.0"],["105","8205","2015","14.5"],["105","8205","2016","10.7"],["105","8205","2017","12.6"],["105","8205","2018","12.6"],["105","8205","2019","17.8"],["105","8245","2004","18.2"],["105","8245","2005","21.9"],["105","8245","2006","20.1"],["105","8245","2007","18.7"],["105","8245","2008","16.2"],["105","8245","2009","17.7"],["105","8245","2010","14.7"],["105","8245","2011","18.1"],["105","8245","2012","16.1"],["105","8245","2013","19.5"],["105","8245","2014","15.5"],["105","8245","2015","20.5"],["105","8245","2016","21.6"],["105","8245","2017","16.0"],["105","8245","2018","11.4"],["105","8245","2019","22.7"]]}