Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.8.1.Dipòsits i crèdits
Dipòsits de les empreses, famílies i administracions públiquesTrimestralBanco de España.mar-1987des-2018
Crèdit a les empreses, famílies i administracions públiquesTrimestralBanco de España.mar-1987des-2018
5.8.2.Magnituds financeres
Finançament a les empresesMensualBanco de España.gen-1995des-2018
Finançament a les llarsMensualBanco de España.mar-1993des-2018
Finançament a les administracions públiquesMensualBanco de España.gen-1995des-2018
Crèdit segons finalitat a empreses i famíliesMensualBanco de España.mar-1993des-2018
5.8.3.Entitats financeres
Entitats de crèdit i establiments financers de crèditTrimestralBanco de España.des-1974des-2018
Oficines d'entitats de dipòsit (dades municipals)AnualLa Caixa: Anuari Econòmic.19972013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona