Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.1.R+D
5.3.1.1.Despesa i personal en R+D
Despesa interna en R+D en euros/habitantAnualEurostat.20002016
Despesa interna en R+D en % sobre el PIBAnualEurostat.20002016
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupadaAnualEurostat.20002016
5.3.1.2.Treballadors i empreses en R+D
Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona