Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.1.R+D
Despesa interna en R+D en euros/habitantAnualEurostat.20002014
Despesa interna en R+D en % sobre el PIBAnualEurostat.20002014
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupadaAnualEurostat.20002014
Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2018
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona