Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.8.1.Dipòsits i crèdits
Dipòsits de les empreses, famílies i administracions públiquesTrimestralBanco de España.mar-1987des-2018
Crèdit a les empreses, famílies i administracions públiquesTrimestralBanco de España.mar-1987des-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona