Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.8.2.Magnituds financeres
Finançament a les empresesMensualBanco de España.gen-1995des-2018
Finançament a les llarsMensualBanco de España.mar-1993des-2018
Finançament a les administracions públiquesMensualBanco de España.gen-1995des-2018
Crèdit segons finalitat a empreses i famíliesMensualBanco de España.mar-1993des-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona