Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.2.1.Conviure als edificis
Distància física i proximitat residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Organització de les comunitats de veïnatge i conflictes en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Tipus de conflictes esdevinguts en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Gestió dels conflictes esdevinguts en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona