Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.2.2.Relacions socials de veïnatge
Nivell de coneixement dels veïns i de les veïnesBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Relacions i activitats amb els veïns i les veïnes en els darrers 30 diesBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona