Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.4.5.Rodalies de Catalunya
6.4.5.1.Oferta
Característiques bàsiques de la xarxa de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982019
Característiques bàsiques del servei de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982019
6.4.5.2.Demanda
Demanda del servei de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualRodalies Renfe19982019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona