Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.4.1.Economia del coneixement
Treballadors afiliats a la S.S per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999mar-2019
Empreses per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999mar-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona