Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.4.1.Economia del coneixement
Treballadors afiliats a la S.S per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2020
Empreses per intensitat de coneixementTrimestralIERMB amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.des-1999des-2020
Població ocupada en sectors intensius en tecnologia i coneixementAnualEurostat.20082017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona