Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.4.Mercaderies
Transport de mercaderies per carretera a CatalunyaAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera, Ministerio de Fomento20042017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona