Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.4.Mercaderies
Transport de mercaderies per carretera a CatalunyaAnualMinisterio de Fomento; Anuari DTES20042016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona