Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Rodalies
Demanda de la xarxa de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.19952016
Demanda de la xarxa d'FGCAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat i FGC.20062016
ICQ de FGCAnualFGC.19982016
ISC de FGCAnualFGC.19872016
Compliment produccio de FGCAnualFGC.20012016
Índex de puntualitat de FGCAnualFGC.19992016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona