Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.3.1.Rodalies
Demanda de la xarxa de Rodalies de Catalunya a BarcelonaAnualAjuntament de Barcelona.19952017
Demanda de la xarxa d'FGCAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat i FGC.20062017
ICQ de FGCAnualFGC.19982017
ISC de FGCAnualFGC.19872017
Compliment produccio de FGCAnualFGC.20012017
Índex de puntualitat de FGCAnualFGC.19992017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona