Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.8.1.Transport per carretera de mercaderies
Operacions de transport de mercaderies per carretera, segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062020
Tones transportades segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062020
Tones-quilòmetre produïdes segons tipus de desplaçamentAnualEncuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.20062020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona