Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.3.2.Habitatges acabats
Habitatges acabatsTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana , a partir dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya1990T4-2019
Habitatges acabats/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20002019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona