Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.4.Població segons el seu lloc de naixement
Població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112019
Distribució de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112019
Edat mitjana de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112019
Relació de masculinitat segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona