Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.4.Població segons el seu lloc de naixement
Població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112017
Distribució de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112017
Edat mitjana de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112017
Relació de masculinitat segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona