Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.1.Xarxa social
Població de 75 anys i més que viu solaAnualIdescat.20082019
Xarxa social de suport: persones/institucionsAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Xarxa social de suport informal: localització territorialAltresIERMB: Enquesta de cohesió urbana20222022
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona