Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.1.2.Emissions de CO2
Emissions de CO2 del consum elèctric per sectorAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia i Ministerio de Industria, Energía y Turismo.20012014
Emissions de CO2 del consum elèctric per habitantAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia i Ministerio de Industria, Energía y Turismo.20012014
Emissions de CO2 procedents del consum elèctric del sector domèsticAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia, Secretaría de Estado de Energía i Idescat.20012008
Emissions de CO2 del consum de gas natural per sectorAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia.20052013
Emissions de CO2 del consum de gas natural per habitantAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia.20052013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona