Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.2.Publicacions científiques
Publicacions científiquesAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus.20062015
Productivitat científica per despesa en R+DAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20062015
Productivitat científica per investigadorAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20062015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona