Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.8.3.Entitats financeres
Entitats de crèdit i establiments financers de crèditTrimestralBanco de España.des-1974des-2018
Oficines d'entitats de dipòsit (dades municipals)AnualLa Caixa: Anuari Econòmic.19972013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona