Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.9.1.Centres, personal docent i alumnes
Centres educatius per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
Personal docent per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
Alumnes per nivell educatiu i sectorAnualServei d’Indicadors i Estadística, Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya20042012-2013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona