Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població activa, ocupada, aturada i inactiva de 16 i més anys. La població activa comprèn les persones ocupades i aturades durant la setmana de referència. La població ocupada són totes aquelles persones de 16 anys o més que durant la setmana de referència van tenir una ocupació per compte aliè, assalariat, o exercir una activitat per compte propi, treballadors per compte propi. La població aturada són totes aquelles persones de 16 anys o més que durant la setmana de referència, es trobessin en les tres situacions següents simultàniament: a) sense feina, és a dir, no tenien una feina assalariada o per compte propi, b) disponibles per treballar, és a dir, disponibles per a una ocupació com a assalariat o una feina per compte propi dins de les dues setmanes posteriors a la setmana de referència i c) buscant activament una feina durant el mes precedent al diumenge de la setmana de referència. La població inactiva abasta a totes les persones de 16 anys o més, no classificades com ocupades ni aturades ni població comptada a part durant la setmana de referència.
Unitat: milers de persones
Nom Àmbit: Barcelona
Sexe: Ambdós sexes
Any
Trimestre
Actius
Ocupats
Aturats
2019Primer trimestre
2.848,5
2.537,1
311,4
Segon trimestre
2.853,2
2.541,4
311,8
Tercer trimestre
2.866,2
2.543,2
323,0
Quart trimestre
2.870,1
2.569,7
300,4
2020Primer trimestre
2.859,7
2.557,0
302,7
Segon trimestre
2.726,6
2.387,2
339,4
Tercer trimestre
2.820,2
2.442,6
377,6
Quart trimestre
2.863,7
2.472,3
391,4
2021Primer trimestre
2.854,3
2.501,5
352,8
Segon trimestre
2.883,2
2.533,0
350,2
Tercer trimestre
2.874,4
2.564,3
310,1
Quart trimestre
2.884,3
2.607,4
276,8
2022Primer trimestre
2.851,4
2.562,2
289,2
Segon trimestre
2.865,6
2.602,6
262,9
Tercer trimestre
2.909,8
2.639,3
270,6
Quart trimestre
2.899,4
2.605,2
294,2
Nota: Informació de les dades corresponent a la base poblacional 2011.
Font: INE: Encuesta de Población Activa.
Darrera actualització: 04-12-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Província
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Trimestres
Trimestre
Sexe
Sexe
Tipus
Tipus
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona