Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons situació professional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons situació professional.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Any: 2017
Situació professional
2017
Estudiant
16,1
Tasques de la llar
18,3
Jubilat o pensionista
14,8
Actiu en atur
18,3
Actiu ocupat
16,0
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 16-11-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Situació professional
Situació professional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona