Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Matriculats en Formació Professional per grau, família professional i sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Alumnes matriculats en cicles formatius de grau mitjà i superiors (presencial i semipresencial) de l'ensenyament de règim general.
Unitat: Alumnes
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit: Barcelona
Família professional
2016-2017
2017-2018
Mitjà
Superior
Total
Mitjà
Superior
Total
Activitats físiques i esportives
294
1.441
1.735
413
1.552
1.965
Administració i gestió
1.059
1.499
2.558
1.115
1.640
2.755
Activitats agràries
143
103
246
147
115
262
Arts gràfiques
159
157
316
171
180
351
Transport i manteniment de vehicles
1.338
985
2.323
1.393
989
2.382
Comerç i màrqueting
629
1.926
2.555
691
2.149
2.840
Edificació i obra civil
N.D.
176
176
N.D.
175
175
Electricitat i electrònica
468
823
1.291
469
781
1.250
Fusta, moble i suro
85
N.D.
85
95
N.D.
95
Hoteleria i turisme
1.188
1.943
3.131
1.118
1.879
2.997
Indústries alimentàries
275
72
347
277
61
338
Imatge i so
478
2.028
2.506
471
2.042
2.513
Fabricació mecànica
326
366
692
338
395
733
Química
145
506
651
131
538
669
Sanitat
2.183
3.350
5.533
2.329
3.421
5.750
Serveis socioculturals i a la comunitat
685
3.031
3.716
730
3.097
3.827
Imatge personal
885
775
1.660
942
836
1.778
Instal·lacions i manteniment
343
224
567
366
193
559
Tèxtil, confecció i pell
111
188
299
106
181
287
Informàtica i comunicacions
1.599
2.055
3.654
1.666
2.209
3.875
Energia i aigua
N.D.
171
171
N.D.
144
144
Seguretat i medi ambient
N.D.
124
124
N.D.
126
126
Total
12.393
21.943
34.336
12.968
22.703
35.671
Font: Departament d'Ensenyament.
Darrera actualització: 09-04-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Família professional
Família professional
Sexe
Sexe
Grau de FP
Grau de FP
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona