Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Participació en activitats comunitàries segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població de 16 i més anys que durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta ha participat en activitats comunitàries al barri/municipi, segons edat.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Participació
Participació
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona