Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Sèrie històrica: classe social
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població ocupada de 18 i més anys segons la categoria socio-professional.
Metodologia:
Entre el 1985 i el 1995 s'informa la categoria socio-professional (CSP) segons la classificació nacional d'ocupacions (CNO). Del 2000 en endavant s'informa a partir de la classificació socio-econòmica europea (ESeC).
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total AMB
Categoria professional
Sèrie
1985
1990
1995
2000
2006
2011
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Directius i professionalsCSP (ECVHP)
26,1
23,7
26,9
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ESEC (ECVHP)
..
..
..
29,7
31,6
34,4
..
..
..
..
..
..
ESEC (EMCV)
..
..
..
..
..
..
38,5
37,7
36,9
41,1
42,5
45,9
Ocupacions intermèdiesCSP (ECVHP)
17,5
20,5
23,7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ESEC (ECVHP)
..
..
..
21,4
17,5
14,8
..
..
..
..
..
..
ESEC (EMCV)
..
..
..
..
..
..
14,7
15,4
14,9
14,0
15,1
14,9
Petits empresaris i autònomsCSP (ECVHP)
14,9
15,9
13,7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ESEC (ECVHP)
..
..
..
13,4
11,5
11,7
..
..
..
..
..
..
ESEC (EMCV)
..
..
..
..
..
..
9,0
8,4
8,3
8,0
8,2
6,8
Treballadors semiqualificats de serveiCSP (ECVHP)
13,7
15,7
15,7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ESEC (ECVHP)
..
..
..
9,3
12,4
19,6
..
..
..
..
..
..
ESEC (EMCV)
..
..
..
..
..
..
16,1
17,8
18,4
17,9
16,2
15,6
Treballadors semiqualificats o de rutinaCSP (ECVHP)
27,7
24,2
20,1
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ESEC (ECVHP)
..
..
..
26,2
27,0
19,5
..
..
..
..
..
..
ESEC (EMCV)
..
..
..
..
..
..
21,8
20,6
21,5
19,0
18,0
16,9
Font: IERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Categoria professional
Categoria professional
Sèrie
Sèrie
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona