Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Relació entre superfície de vorera i calçada
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Quocient entre la superfície de carrer considerada vorera i la superfície considerada calçada a Barcelona, segons districte.
Unitat: [-]
Nom Àmbit
2017
2018
2019
Barcelona
0,87
0,87
0,87
Ciutat Vella
1,72
1,72
1,72
L'Eixample
0,86
0,86
0,86
Sants-Montjuïc
0,67
0,68
0,68
Les Corts
0,87
0,88
0,88
Sarrià-Sant Gervasi
0,54
0,55
0,55
Gràcia
0,88
0,88
0,89
Horta-Guinardó
0,81
0,82
0,81
Nou Barris
0,89
0,89
0,89
Sant Andreu
0,98
0,96
0,96
Sant Martí
1,15
1,15
1,15
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Districte BCN
Municipi
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona