Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Relació entre superfície de vorera i calçada
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Quocient entre la superfície de carrer considerada vorera i la superfície considerada calçada a Barcelona, segons districte.
Unitat: [-]
Nom Àmbit
2018
2019
2020
Barcelona
0,87
0,87
0,81
Ciutat Vella
1,72
1,72
1,60
L'Eixample
0,86
0,86
0,82
Sants-Montjuïc
0,68
0,68
0,62
Les Corts
0,88
0,88
0,80
Sarrià-Sant Gervasi
0,55
0,55
0,52
Gràcia
0,88
0,89
0,78
Horta-Guinardó
0,82
0,81
0,69
Nou Barris
0,89
0,89
0,83
Sant Andreu
0,96
0,96
0,92
Sant Martí
1,15
1,15
1,08
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Districte BCN
Municipi
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona