Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Entitats de crèdit i establiments financers de crèdit
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'oficines d'entitats de crèdit. L’activitat d’aquestes consisteix a rebre dipòsits o altres fons reemborsables, aplicant-los a la concessió de crèdits. Es consideren com a tal les entitats de dipòsits (que inclou els bancs, les caixes d'estalvi, les cooperatives de crèdit), l'Institut de Crèdit Oficial i els establiments financers de crèdit (EFC). Els EFC són intermediaris financers que no poden captar fons reemborsables del públic (ni en forma de préstec, ni de dipòsit, cessió temporal, ni anàlegs). Són societats anònimes especials que es dediquen a una o diverses activitats principals establertes reglamentàriament: concessió de crèdits o préstecs, concessió d'avals i garanties, arrendament financer, factoring i emissió i gestió de targetes.
Unitat: oficines d'entitats de crèdit
Tipus d'oficina: Total oficines
Nom Àmbit
2013
2014
2015
2016
Espanya
33.713
31.999
31.087
28.807
Catalunya
5.327
4.940
4.805
4.211
Prov. Barcelona
3.783
3.484
3.382
2.936
Barcelona
1.453
1.326
1.276
1.086
Font: Banco de España.
Darrera actualització: 09-09-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Província
Catalunya
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipus d'oficina
Tipus d'oficina
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona