Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament per a bicicletes
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en superfície i soterrades, a Barcelona.
Unitat: [Places]
Nom Àmbit: Barcelona
Any: 2019
Tipologia
2019
En superfície
35.841
Soterrat
1.232
Total
37.073
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia
Tipologia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona