Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Places d'aparcament per a bicicletes
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de places d'aparcament per a bicicletes en superfície i soterrades, a Barcelona.
Unitat: [Places]
Nom Àmbit: Barcelona
Tipologia
2017
2018
2019
En superfície
33.834
34.849
35.841
Soterrat
1.088
1.098
N.D.
Total
34.922
35.947
35.841
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipologia
Tipologia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona