Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Participació en activitats comunitàries segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població de 16 i més anys que durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta ha participat en activitats comunitàries al barri/municipi, segons lloc de naixement.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Participació
Espanya
Resta del món
Barcelona
26,1
21,7
No
73,9
78,3
Total
100,0
100,0
Resta AMB
22,6
14,7
No
77,4
85,3
Total
100,0
100,0
Total AMB
24,2
18,8
No
75,8
81,2
Total
100,0
100,0
Resta RMB
26,6
16,2
No
73,4
83,8
Total
100,0
100,0
Total RMB
25,1
18,2
No
74,9
81,8
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Participació
Participació
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona