Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Participació en activitats comunitàries segons categoria ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població ocupada que durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta ha participat en activitats comunitàries al barri/municipi, segons categoria ocupacional.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Participació
Directius i professionals
Ocupacions intermèdies
Classes treballadores
Barcelona
31,4
18,4
14,8
No
68,6
81,6
85,2
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMB
27,8
15,8
14,2
No
72,2
84,2
85,8
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMB
29,8
16,9
14,4
No
70,2
83,1
85,6
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMB
28,3
27,1
16,3
No
71,7
72,9
83,7
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMB
29,3
20,4
15,1
No
70,7
79,6
84,9
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Participació
Participació
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona