Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Xarxa social de suport: persones/institucions
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Persona/institució a qui va acudir en primera instància la població de 16 anys i més que va patir alguna dificultat els darrers 12 mesos a l'enquesta.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Persones/institucions de suport
Malaltia física
Malestar psicològic o emocional
Manca de recursos econòmics
Problemes d'accés o manteniment de l'habitatge principal
Problemes per trobar feina
BarcelonaFamiliars o amics/amigues
23,1
33,9
59,2
35,5
55,4
Professionals o empresa privada
15,3
22,3
5,0
43,2
7,3
Serveis públics
54,9
31,2
15,9
12,4
23,1
Entitats del tercer sector
0,0
0,0
1,3
0,0
3,2
Ningú
6,1
12,6
18,6
8,9
11,0
Altres
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBFamiliars o amics/amigues
24,4
38,7
58,8
32,3
42,2
Professionals o empresa privada
13,2
13,7
6,4
42,9
11,3
Serveis públics
57,8
35,1
15,9
12,4
31,2
Entitats del tercer sector
0,4
0,6
3,3
0,0
3,3
Ningú
3,5
11,9
15,6
11,6
12,1
Altres
0,6
0,0
0,0
0,9
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBFamiliars o amics/amigues
23,7
36,1
59,0
34,1
48,5
Professionals o empresa privada
14,4
18,3
5,6
43,1
9,4
Serveis públics
56,2
33,0
15,9
12,4
27,3
Entitats del tercer sector
0,2
0,3
2,2
0,0
3,3
Ningú
4,9
12,3
17,2
10,1
11,6
Altres
0,6
0,0
0,0
0,4
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta RMBFamiliars o amics/amigues
25,4
47,2
56,3
33,4
39,2
Professionals o empresa privada
15,2
18,7
2,3
38,2
11,8
Serveis públics
54,2
25,8
14,7
10,9
33,6
Entitats del tercer sector
0,0
0,3
3,0
0,0
0,8
Ningú
5,2
8,0
23,3
17,5
14,5
Altres
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total RMBFamiliars o amics/amigues
24,3
39,5
58,2
33,9
45,4
Professionals o empresa privada
14,7
18,4
4,7
41,8
10,2
Serveis públics
55,5
30,8
15,6
12,0
29,4
Entitats del tercer sector
0,1
0,3
2,5
0,0
2,4
Ningú
5,0
10,9
19,0
12,0
12,6
Altres
0,4
0,0
0,1
0,3
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Tipus de dificultat
Tipus de dificultat
Persones/institucions de suport
Persones/institucions de suport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona