Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Xarxa social de suport informal: localització territorial
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Localització dels familiars o amics/gues a qui va acudir en primera instància la població de 16 anys i més que va patir alguna dificultat els darrers 12 mesos a l'enquesta.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total RMB
Any: 2022
Localització de la persona de suport
Malaltia física
Malestar psicològic o emocional
Manca de recursos econòmics
Problemes d'accés o manteniment de l'habitatge principal
Problemes per trobar feina
Al mateix barri de residència
38,5
39,0
30,6
53,1
39,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
23,0
26,5
27,4
23,5
36,0
A un altre municipi de la RMB
30,4
26,6
23,2
18,8
20,1
Fora de la RMB
8,1
7,9
18,7
4,7
4,2
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Tipus de dificultat
Tipus de dificultat
Localització de la persona de suport
Localització de la persona de suport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona