Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de transport públic col·lectiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de línies, longitud i vehicles-km recorreguts de la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona (STI), per operador i tipus de servei.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona