Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de transport públic col·lectiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de línies, longitud i vehicles-km recorreguts de la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona (STI), per operador i tipus de servei.
Unitat: [Línies]; Longitud [km], vehicles-km (milions).
Any: 2020
Servei
Linies
Longitud xarxa
Vehicles-km
Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB)
8,0
123,0
92,9
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
17,0
150,0
30,1
Rodalies de Catalunya (Renfe)
6,0
474,3
93,0
Tramvia metropolità
6,0
29,1
2,4
Total transport ferroviari
37,0
776,4
218,3
Autobús de Barcelona (Transports de Barcelona, TB)
103,0
833,9
39,0
Autobús AMB
130,0
1.697,1
37,4
Autobús (Generalitat de Catalunya)
397,0
11.921,1
43,6
Altres autobusos urbans
157,0
1.090,9
13,7
Total transport en autobús
787,0
15.543,0
133,7
Total transport públic col·lectiu
824,0
16.319,4
352,0
Total TMB
111,0
956,9
131,9
Nota: A partir del 2015 l'àmbit de l'STI s'amplia a les comarques d'Osona, Berguedà i Ripollès.
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona