Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques d'oferta de la xarxa d'autobús metropolitana
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la xarxa d'autobús metropolitana de titularitat de l'AMB: nombre i longitud de línies, segons tipus de gestió (directa o indirecta).
Unitat: [Línies]; Longitud [km].
Gestió
Horari
Variable
2018
2019
2020
Indirecta (AMB)DiürnNombre de Línies
91
100
105
Longitud
992
1.129
1.235
NocturnNombre de Línies
20
21
21
Longitud
403
405
405
Directa (TB)DiürnNombre de Línies
101
102
103
Longitud
830
835
834
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona