Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques d'oferta de la xarxa d'autobús metropolitana
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la xarxa d'autobús metropolitana de titularitat de l'AMB: nombre i longitud de línies, segons tipus de gestió (directa o indirecta).
Unitat: [Línies]; Longitud [km].
Gestió
Horari
Variable
2019
2020
2021
Indirecta (AMB)DiürnNombre de Línies
100
105
105
Longitud
1.129
1.235
1.235
NocturnNombre de Línies
21
21
21
Longitud
405
405
425
Directa (TB)DiürnNombre de Línies
102
103
106
Longitud
835
834
839
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona