Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques d'oferta del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques del servei d'autobús metropolità de titularitat de l'AMB: veh-km, hores-km, capacitat i velocitat comercial, per tipus de gestió.
Unitat: [M.veh·km];[M.hores·km];Capacitat [1000M places·km];Vel. Com.[km/h]
Gestió
Horari
Variable
2018
2019
Indirecta (AMB)DiürnVeh·km útils
28,78
32,47
hores·km
2,04
2,34
NocturnVeh·km útils
5,84
5,95
hores·km
0,35
0,37
Directa (TB)DiürnVeh·km útils
39,64
42,15
Velocitat comercial
N.D.
11,83
hores·km
3,84
4,12
Capacitat
3,47
N.D.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 14-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona