Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la flota del servei d'autobús de titularitat de l'AMB: nombre d'autobusos, antiguitat i accessibilitat a persones de mobilitat reduïda, segons tipus de gestió (directa o indirecta).
Unitat: [Autobusos]; antiguitat [Anys]; accessibilitat [%]
Gestió
Horari
2020
2021
Nombre autobusos
Accessibilitat (%)
Antiguitat
Nombre autobusos
Accessibilitat (%)
Antiguitat
Indirecta (AMB)Diürn
617
N.D.
9
507
N.D.
8
Nocturn
150
N.D.
9
285
N.D.
10
Total
767
100
N.D.
792
100
N.D.
Directa (TB)Diürn
1.069
100
9
1.135
100
8
TotalTotal
1.836
100
N.D.
1.927
100
N.D.
Nota: La flota de TB inclou el Barcelona Bus Turístic.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona