Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus de propulsió de la flota del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'autobusos segons tipologia de propulsió, del servei de titularitat de l'AMB, segons tipus de gestió (directa o indirecta).
Unitat: [Autobusos]
Gestió
Horari
Tipus de propulsió
2018
2019
2020
Indirecta (AMB)DiürnDièsel/Biodièsel
503
492
478
Híbrids (dièsel-elèctrics)
16
118
133
Elèctrics
0
6
6
Gas Natural Comprimit
0
0
0
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
519
616
617
NocturnDièsel/Biodièsel
121
110
103
Híbrids (dièsel-elèctrics)
3
16
23
Elèctrics
1
24
24
Gas Natural Comprimit
0
0
0
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
125
150
150
Directa (TB)DiürnDièsel/Biodièsel
370
361
331
Híbrids (dièsel-elèctrics)
301
334
341
Elèctrics
9
9
9
Gas Natural Comprimit
383
376
388
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
1.063
1.080
1.069
Nota: La flota de TB inclou el Barcelona Bus Turístic.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona