Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus de propulsió de la flota del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'autobusos segons tipologia de propulsió, del servei de titularitat de l'AMB, segons tipus de gestió (directa o indirecta).
Unitat: [Autobusos]
Gestió
Horari
Tipus de propulsió
2019
2020
2021
Indirecta (AMB)DiürnDièsel/Biodièsel
492
478
442
Híbrids (dièsel-elèctrics)
118
133
167
Elèctrics
6
6
2
Gas Natural Comprimit
0
0
0
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
616
617
611
NocturnDièsel/Biodièsel
110
103
101
Híbrids (dièsel-elèctrics)
16
23
23
Elèctrics
24
24
24
Gas Natural Comprimit
0
0
0
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
150
150
148
Directa (TB)DiürnDièsel/Biodièsel
361
331
299
Híbrids (dièsel-elèctrics)
334
341
378
Elèctrics
9
9
30
Gas Natural Comprimit
376
388
363
Pila d'hidrogen
0
0
0
Total
1.080
1.069
1.070
Nota: La flota de TB inclou el Barcelona Bus Turístic.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona