Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la xarxa de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques de la xarxa de metro: nombre de línies, longitud, estacions i accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
Unitat: [Línies]; longitud [km]; [Estacions]; accessibilitat [%]
Variable
2019
2020
2021
Línies
8
8
8
Longitud
121
123
125
Estacions
160
161
165
Estacions accessibles
147
148
152
% d'accessibilitat
92
92
92
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona