Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de la consulta del metge de família/de capçalera
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la localització de la consulta del metge de família/de capçalera.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Localització
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
78,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
19,9
A un altre municipi de la RMB
1,1
Fora de la RMB
0,5
És irregular / indistintament
0,3
Total
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
65,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
23,7
A un altre municipi de la RMB
10,1
Fora de la RMB
0,1
És irregular / indistintament
0,4
Total
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
72,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
21,8
A un altre municipi de la RMB
5,5
Fora de la RMB
0,3
És irregular / indistintament
0,3
Total
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
50,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
35,2
A un altre municipi de la RMB
12,5
Fora de la RMB
0,8
És irregular / indistintament
0,7
Total
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
65,1
A un altre barri del mateix municipi de residència
26,2
A un altre municipi de la RMB
7,8
Fora de la RMB
0,5
És irregular / indistintament
0,5
Total
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona