Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques del servei de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques del servei de metro: velocitat comercial, veh-km i places-km.
Unitat: Veh-km [M veh·km]; Capacitat [1000 M. Places·km]; Vel. Com. [km/h]
Variable
2019
2020
2021
veh-km
95,10
92,90
102,31
Capacitat
17,63
17,27
19,06
Velocitat comercial mitjana de la xarxa
28,20
28,30
27,80
Nota: El total no inclou el funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona