Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de cotxes, de trens i de remolcs, i antiguitat del parc.
Unitat: [Cotxes]; [Remolcs]; [Trens]; antiguitat [Anys]
Any: 2021
Transport
Paràmetre
2021
MetroCotxes motors
726
Cotxes remolcs
180
Total cotxes
906
Trens
183
Antiguitat
18
Funicular de MontjuïcCotxes
6
Trens
2
Antiguitat
30
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Transport
Transport
Paràmetre
Paràmetre
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona