Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de cotxes, de trens i de remolcs, i antiguitat del parc.
Unitat: [Cotxes]; [Remolcs]; [Trens]; antiguitat [Anys]
Transport
Paràmetre
2019
2020
MetroCotxes motors
682
718
Cotxes remolcs
169
178
Total cotxes
851
896
Trens
172
181
Cotxes
N.D.
N.D.
Trens
N.D.
N.D.
Antiguitat
18
18
Funicular de MontjuïcCotxes motors
N.D.
N.D.
Cotxes remolcs
N.D.
N.D.
Total cotxes
N.D.
N.D.
Trens
N.D.
N.D.
Cotxes
6
6
Trens
2
2
Antiguitat
28
29
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Transport
Transport
Paràmetre
Paràmetre
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona