Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques de la flota de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de cotxes, de trens i de remolcs, i antiguitat del parc.
Unitat: [Cotxes]; [Remolcs]; [Trens]; antiguitat [Anys]
Transport
Paràmetre
2018
2019
MetroCotxes motors
678
682
Cotxes remolcs
168
169
Total cotxes
846
851
Trens
171
172
Cotxes
N.D.
N.D.
Trens
N.D.
N.D.
Antiguitat
17
18
Funicular de MontjuïcCotxes motors
N.D.
N.D.
Cotxes remolcs
N.D.
N.D.
Total cotxes
N.D.
N.D.
Trens
N.D.
N.D.
Cotxes
6
6
Trens
2
2
Antiguitat
27
28
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Transport
Transport
Paràmetre
Paràmetre
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona