Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Interval de pas del metro en hora punta
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Temps transcorregut entre el pas de dos trens de metro consecutius en hora punta, per línia.
Unitat: [Minuts]
Línia
2017
2018
2019
L1
3,3
3,2
3,2
L2
3,3
3,3
3,3
L3
3,4
3,4
3,4
L4
4,1
3,9
3,9
L5
2,8
2,7
2,7
L9 Nord
6,1
6,1
6,1
L10 Nord
6,1
6,1
6,1
L9 Sud
7,3
7,4
7,4
L10 Sud
7,3
7,4
7,4
L11
7,5
7,5
7,5
Funicular de Montjuïc
10,0
10,0
10,0
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona