Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques del servei d'FGC
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques del servei d'FGC: cotxes-km i trens en hora punta per línia.
Unitat: [M. Cotxes-km útils]; [Trens]
Variable
Corona
2018
2019
2020
Cotxes·km (milions)Línia Barcelona-Vallès (1a Corona STI)
7,4
7,4
6,3
Línia Llobregat-Anoia (1a Corona STI)
4,9
4,9
4,5
Total (1a Corona STI)
12,3
12,3
10,9
Línia Barcelona-Vallès (Resta STI)
10,2
10,4
9,3
Línia Llobregat-Anoia (Resta STI)
10,5
10,5
9,9
Funicular de Gelida
..
0,0
0,0
Total (Resta STI)
20,7
20,9
19,2
Total STI
33,0
33,2
30,1
Trens en hora puntaLínia Barcelona-Vallès (1a Corona STI)
32,0
32,0
32,0
Línia Llobregat-Anoia (1a Corona STI)
15,0
15,0
15,0
Total (1a Corona STI)
47,0
47,0
47,0
Línia Barcelona-Vallès (Resta STI)
22,0
22,0
22,0
Línia Llobregat-Anoia (Resta STI)
8,0
8,0
8,0
Funicular de Gelida
..
2,0
2,0
Total (Resta STI)
30,0
30,0
30,0
Total STI
77,0
77,0
77,0
Nota: El funicular de Gelida va deixar de prestar servei l'any 2016. Actualment s'ha recuperat per a ús turístic.
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Corona
Corona
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona