Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques bàsiques del servei d'FGC
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques bàsiques del servei d'FGC: cotxes-km i trens en hora punta per línia.
Unitat: [M. Cotxes-km útils]; [Trens]
Variable
Corona
2020
2021
Cotxes·km (milions)Línia Barcelona-Vallès (1a Corona STI)
6,3
..
Línia Llobregat-Anoia (1a Corona STI)
4,5
..
Total (1a Corona STI)
10,9
..
Línia Barcelona-Vallès (Resta STI)
9,3
..
Línia Llobregat-Anoia (Resta STI)
9,9
..
Funicular de Gelida
0,0
..
Total (Resta STI)
19,2
..
Total STI
30,1
..
Trens en hora puntaLínia Barcelona-Vallès (1a Corona STI)
32,0
32,0
Línia Llobregat-Anoia (1a Corona STI)
15,0
15,0
Total (1a Corona STI)
47,0
47,0
Línia Barcelona-Vallès (Resta STI)
22,0
22,0
Línia Llobregat-Anoia (Resta STI)
8,0
8,0
Funicular de Gelida
2,0
2,0
Total (Resta STI)
30,0
30,0
Total STI
77,0
77,0
Nota: El funicular de Gelida va deixar de prestar servei l'any 2016. Actualment s'ha recuperat per a ús turístic.
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Corona
Corona
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona