Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Característiques de la flota d'FGC
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Característiques de la flota d'FGC: antiguitat i nombre de vehicles, per línia.
Unitat: [vehicles]; [anys]
Línia
Variable
2018
2019
2020
Barcelona-VallèsVehicles
46
46
46
Antiguitat de la flota
12
13
14
Llobregat-AnoiaVehicles
42
42
42
Antiguitat de la flota
15
16
17
TotalVehicles
88
88
88
Antiguitat de la flota
14
15
16
Nota: Només es consideren les línies del Barcelona-Vallès i Llobregat/Anoia.
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona