Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les gestions bancàries en oficina
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la localització de les gestions bancàries en oficina.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Localització
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
59,5
A un altre barri del mateix municipi de residència
15,4
A un altre municipi de la RMB
0,9
Fora de la RMB
0,4
És irregular / indistintament
0,7
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
23,1
Total
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
47,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
16,9
A un altre municipi de la RMB
9,7
Fora de la RMB
0,1
És irregular / indistintament
1,1
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
24,4
Total
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
53,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
16,1
A un altre municipi de la RMB
5,2
Fora de la RMB
0,3
És irregular / indistintament
0,9
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
23,8
Total
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
35,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
22,7
A un altre municipi de la RMB
14,2
Fora de la RMB
0,3
És irregular / indistintament
0,7
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
27,2
Total
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
47,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
18,2
A un altre municipi de la RMB
8,1
Fora de la RMB
0,3
És irregular / indistintament
0,8
No realitza aquest tipus d'activitat habitualment
24,9
Total
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona